พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต

Job Opening
13/01/2017
8 เหตุผลที่เราเชื่อว่า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต
18/01/2017

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โลกประสบผลกระทบจากปัญหาด้านพลังงานมากมาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลกที่เจ็บป่วยจากภาวะมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ส่งผลให้มีคนเจ็ป่วยถึง 70,000 คนต่อปี ในเอเชียอาคเนย์ (จากข้อมูลของกรุงเทพธุรกิจ)​รวมไปถึงภาวะการผันผวนของราคาพลังงานน้ำมันของโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายคนเริ่มมองหา อนาคตของพลังงงานสะอาด ว่าควรมีทิศทางไปทางใด พลังงานทดแทนเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น และ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ คือ สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็น พลังงานแห่งอนาคต

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ถูกคิดค้นมานานแล้ว และเริ่มใช้กันแพร่หลายในอเมริกา และยุโรปหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน เป็นประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์สูงที่สุดของโลก (ในปี 2014 แต่ในปัจจุบัน ประเทศจีนคือผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์)​  พลังงานแสงอาทิตย์เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของปัญหาด้านพลังงานนำ้มันและถ่านหินในปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงมากขึ้น ในปี 2012 ประเทศจีน เกิดวิกฤตมลภาวะฝุ่นละอองรุนแรง จนเป็นจุดเริ่มต้นให้จีน หันมาเร่งพัฒนาพลังงานสะอาด อย่างพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จนปัจจุบันก้าวเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งของโลก แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ หลังจากที่เจอปัญหาวิกฤตซึนามิในปี  2011  ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสียหายอย่างหนักและสารพิษของนิวเคลียร์หลุดลอดออกมา เป็นผลให้ญี่ปุ่นเองหันมาให้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ โลกยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จนทำให้ผู้นำหลายประเทศลงนามในสนธิสัญญาปารีส เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะประเทศจีนและอเมริกา ที่เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จึงเป็นพลังงานแห่งอนาคต ที่หลายประเทศเร่งพัฒนา ด้วยข้อดีมากมาย สำคัญที่สุดคือ เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้หลายประเทศลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก นอกจากนี้ ไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนการเสาะหาพลังงาน เพราะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สามารถผลิตได้ทุกที่ทั่วโลก แม้แต่การติดตั้งในบ้านเรือนเอง ก็สามารถทำได้ง่าย ยิ่งในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว ทำให้หลายประเทศมีการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้น   ด้วยข้อดีที่เป็นพลังงานสะอาดของ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์​ทำให้ปัจจุบัน หลายประเทศใส่ใจการลงทุนและพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิต์เป็นอย่างมาก ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการตื่นตัวเช่นกัน กระทรวงพลังงงานได้วางแผนเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้สูงมากขึ้น และบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาพลังงานแห่งชาติที่จะให้มีการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากถึง 15%  ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ภายในประเทศ​

นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เราเชื่อว่า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ คือ พลังงานแห่งอนาคต ด้วยความที่เป็นพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ถึงวันนี้ Solarlaa เชื่อว่า อนาคตคือสิ่งที่เราสร้างได้ อนาคตของชีวิตของลูกหลาน อนาคตของชีวิตทุกชีวิตที่จะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมดีๆ และอนาคตของโลก มีพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นคำตอบอยู่ในนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *