8 เหตุผลที่เราเชื่อว่า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต
16/01/2017
Job Openning
24/01/2017
ภาพการติดตั้ง Solar Cell จาก Thailand Environmental and Technology News & Updates

8 เหตุผลที่เราเชื่อว่า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต

ในช่วง 2-3ปี ที่ผ่านมา พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีการพัฒนาไปไกลอย่างมาก มีหลายองค์กร และสถาบัน ให้ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมของ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งหลายประเทศยังออกกฏหมายสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นี้ เราลองมาดูกันว่า ในอนาคต พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะมีทิศทางไปในทางใด

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของจีน เติบโตอย่างมาก ภาพจาก ImageChina

  1. ต้นทุนแผง Solar Cell ที่ต่ำลง เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มาจาก ถ่านหิน และ น้ำมัน ถูกกว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ ถึง 90% นั่นเป็นเพราะว่า น้ำมันและถ่านหิน เป็นพลังงานที่เราใช้มาเนิ่นนาน และใช้กันมหาศาล จนเลยจุดคุ้มทุนของการลงทุนมานาน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลง และนวัตกรรมการผลิต Solar Cell นั้น ยังใหม่ และ มีการใช้น้อยกว่า ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยยังคงสูงอยู่มาก แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน หลายๆบริษัทในโลก สนใจที่จะผลิตแผง Solar Cell ให้มีต้นทุนที่ต่ำลง โดยเฉพาะจีน และอินเดีย เริ่มลงทุนผลิตในระดับแมสที่มากขึ้น เพื่อให้ต้นทุนต่อแผง Solar Cell ต่ำลง จนปัจจุบัน ราคาแผง Solar Cell นั้นลดลงกว่า 10 ปี ก่อนถึง 30% แม้ว่ายังคงราคาแพงอยู่ แต่เราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า ราคาจะลดลงจนเราสามารถเข้าถึงได้
  2. การพัฒนาประสิทธิภาพของ แผง Solar Cell ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ถึง15 %
  3. การพัฒนา Solar Film ที่รวดเร็วไปไกลมาก Solar Film นั้นมีข้อดีคือ ใช้เงินลงทุนน้อย ไม่ต้องเสียเงินไปสร้างโรงงานผลิตแผง Solar Cell เพียงแค่เคลือบฟิล์ม ลงในวัสดุได้เลย ไม่ต้องใช้เสียเวลาและเงินมากมากไปผลิตสร้าง แผง Solar Cell ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในระดับการศึกษาการทดลอง ของ Solar Film นั้น ถูกกว่า Solar Cell ถึง 50% เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะได้มีการผลิตเพื่อจำหน่าย
  4. เช่นเดียวกัน Solar Film ได้มีการพัฒนา ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น จากเดิมมีประสิทธิภาพผลิตไฟได้ที่ 10% ปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ขึ้นมาเป็น 15%
  5. น้ำมัน และถ่านหินเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และราคาผันผวน ดังนั้น ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานเหล่านี้ จะเพิ่มในอนาคต เมื่อ น้ำมันและ ถ่านหินเริ่มเหลือน้อย
            Google ลงทุนในการซื้อพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สูงขึ้น ภาพจาก Renewable Now

  1. การลงทุนใน พลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มมีสูงขึ้น เมื่อ บริษัทต่างๆ ใน ซิลิคอนวัลเล่ย์ แหล่งรวมบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของโลก อย่าง Google , Apple, Facebook เป็นต้น เริ่มหันมาใส่ใจการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้น และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เป็นแรงผลักดันให้มี เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการผลิต พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อย่างมากมายมหาศาล
  2. มีการพัฒนาต้นทุนของ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันกับแผง Solar Cell ให้มีราคาต่ำลง ทั้ง microinverter ที่ราคาลดลงอย่างมาก และแผง Solar Cell ให้ติดตั้งง่าย ลดค่าติดตั้งให้น้อยลง
  3. มีการลงทุนและการวิจัยจากสถาบันต่างๆมากมาย ทั่วโลก ทั้งใน อเมริกา ยุโรป และเอเชีย อย่าง จีน ญี่ปุ่น และอินเดียเป็นต้น เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด และสามารถผลิตได้ทุกที่ไม่จำกันแหล่งที่ใดที่หนึ่ง เหมือนอย่างน้ำมันและถ่านหินที่ต้องหาแหล่งสะสม ทำให้ลดการพึ่งพังพลังงานจากตางประเทศ และหันมาผลิตเพื่อใช้เอง ลดการขาดดุลทางการค้า และสร้าง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หลายๆประเทศจึงมอบหมายให้เงินลงทุนในหลายสถาบันวิจัยให้ต่อยอดความรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการทดลองเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างทั่วถึง                        
นับเป็นการดีที่ประเทศไทยเริ่มมีการใช้พลังงานทดแทนมาแล้ว เช่น โครงการในพระราชดำริ ได้ทดลองใช้พลังงานทดแทนในโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และมีบางจังหวัดที่นำร่องไปแล้ว เช่น กระบี่ กรีน โมเดล เป็นต้น ในอนาคตเราจึงมั่นใจว่า เมื่อต้นทุน พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีราคาลดลง ทั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *