เตรียมชงกพช.อนุมัติซื้อไฟฟ้าจากการประมูลพลังงานทดแทนแบบไฮบริด 1,000 เมกะวัตต์

Job Openning
24/01/2017
ศักยภาพของประเทศไทย กับ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
27/01/2017

“อนันตพร” เตรียมชง กพช. 17 ก.พ. นี้ รับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนไฮบริด 1,000 เมกะวัตต์ โดยให้มีการประมูลแข่งขันกัน   ด้าน พพ.เสนอให้SPP ผลิตแบบสัญญาFirm 12 เดือน ขณะ VSPP ผลิตแบบ Firm แค่ช่วงพีค 3-6 เดือน พร้อมเสนอกพช.อนุมัติรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กภาครัฐ 25 แห่ง  

 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 17 ก.พ. 2560 ให้พิจารณาแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทผสมผสาน(ไฮบริด) รูปแบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียร(Firm) โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหลักได้ 1 โรง ทั้งนี้การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจะใช้วิธีประมูลแข่งขัน ซึ่งพิจารณาจากอัตราการขอรับเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง(FiT)

สำหรับการผสมผสานเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวนั้น จะเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการเลือกเชื้อเพลิงเองได้ไม่จำกัด แต่ต้องผลิตให้ได้ตามสัญญา firm ทั้งนี้กำลังพิจารณาว่าจะกำหนดให้ Firm แบบ 24 ชั่วโมง หรือ กำหนดช่วงระยะเวลา อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานจะพยายามให้เกิดการผลิตไฟฟ้าระบบดังกล่าวให้ได้ภายในปี 2560

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.เตรียมเสนอ กพช. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนภาคเอกชน จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP)ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน(ไฮบริด)ในรูปแบบสัญญาเสถียร(Firm) และรูปแบบสัญญาเสถียรระยะสั้น(Semi Firm) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

เบื้องต้น สัญญารับซื้อไฟฟ้าสำหรับSPP จะกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง 12 เดือน ส่วนสัญญารับซื้อไฟฟ้าสำหรับVSPP จะกำหนดให้ผลิตไฟฟ้าต่อเนื่องเพียง 3-6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) เนื่องจากมีข้อจำกัดปริมาณเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้า โดยหากหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านการอนุมัติจาก กพช.แล้ว เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ที่จะพิจารณาออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป ส่วนปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อนั้น ยังจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง และต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) พิจารณาก่อน

นอกจากนี้ พพ.ยังเตรียมนำเสนอ กพช.พิจารณาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 25 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าประมาณ 2-3 บาทต่อหน่วย และจะไม่มีการให้เงินส่วนเพิ่มในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบฟีดอินทารีฟ(FiT) เพราะไม่ได้เป็นโครงการที่แสวงกำไร โดยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

“โรงไฟฟ้าทั้ง 25 แห่ง แบ่งเป็น การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ จำนวน 3 เมกะวัตต์ และพลังงานลม 2 เมกะวัตต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 และกฎหมายต่างๆของภาครัฐ แต่ขณะนี้ได้ปลดล็อคปัญหาจบแล้ว จึงนำเสนอกพช.เพื่อขออนุมัติเดินหน้าโครงการได้ในปีนี้ ทั้งนี้ หาก กพช.อนุมัติแล้ว จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) โดยชุมชน เป็นผู้ดำเนินโครงการต่อไป”

ที่มา : http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/546

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *