พลังงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เยียวยาปัญหาโลกร้อน

ศักยภาพของประเทศไทย กับ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
27/01/2017
Solar Rooftop for Residential by SOLARLAA
23/02/2017

ภาพจาก Solar Panels Reviews and News

ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่เริ่มทวีความรุนแรงในระดับสากลมากขึ้น ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้ว่า อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แข่งกันทำลายสถิติทุกปี  ผลของภาวะโลกร้อนนั้น ส่งผลรุนแรงหลายอย่าง ทั้งระบบนิเวศที่ถูกทำลายลงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งพิชและสัตว์มีชีวิตอยู่ไม่ได้ ทำให้อนาคตมีการคาดการณ์ว่า แหล่งอาหารของโลกจะขาดแคลน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่แต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงไป กระแสการหมุนเวียนของน้ำทะเลในมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลง สัตว์ทะเลจะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้  และการเพิ่มของอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้โลกมีการปล่อยก๊าซพิษทั้ง ก๊าซมีเทนจากมหาสมุทร ก๊าซเรือนกระจกจากผืนดินและป่า ถูกปล่อยขึ้นไปในอากาศในปริมาณที่สูงขึ้น จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ทำให้มีอายุสั้นลง

มนุษย์พยายามที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนหลายวิธี ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้น้อยลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  และมีการค้นพบว่า การใช้พลังงานหมุนเวียน อย่าง พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์​ พลังงานลม พลังงานก๊าซ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันหรือ ถ่านหิน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก

หลายประเทศได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ซึ่งเคยเจอปัญาวิกฤตฝุ่นละอองอย่างรุนแรงเมื่แปี 2011  ทำให้รัฐบาลจีนประกาศนโยบาย ลดการใช้พลังงานถ่านหิน และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยปัจจุบันปี 2017 ประเทศจีนมีการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลก แซงเยอรมันที่เป็นที่ 1 มาหลายปี ปัจจุบัน ประเทศจีน ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้ถึง 50 กิ๊กกะวัตต์ ลดการป่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้กว่า 4 แสนล้านตัน (ข้อมูลจาก energydesk.com )

นอกจากนี้ผู้นำจากหลายประเทศ ได้ลงนามสนธิสัญญาปารีส เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลงนามเซ็นสัญญาตั้งเป้าที่จะลด ก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น และหันมาสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มากขึ้น

จากวิกฤตปัญหาโลกร้อน โลกพบทางออกด้วยการใช้พลังงานทดแทนที่มากขึ้น พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ คือ แนวทางที่ปลายประเทศใช้เยียวยาปัญหาโลกร้อน และมีหลายประเทศเริ่มที่จะสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้น โลกเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่มวลมนุษยชาติได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *