นอร์ติส กรุ๊ป จับมือ ม.นันยาง สิงคโปร์ พัฒนานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน

SOLARLAA by Nortis Rise ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
20/11/2017
Nortis tries C2C renewable plarform with Energo
08/06/2018

บจก. นอร์ติส เอนเนอยี่ ได้ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยนันยาง เทคโนโลยี แห่งประเทศสิงคโปร์ ในการร่วมมือพัฒนาระบบ ไมโครกริด สำหรับโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบประหยัดพลังงาน และระบบแบตเตอรรี่สำรองในภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยไดรับเกียรติจากรัฐมนตรี Dr. Koh Poh Koon จากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

Nortis Energy signed MOU with Nanyang Technology University of Singapore to collaborate on renewable energy technologies, energy efficiency, energy storage projects and micro grid systems in South East Asia countries.  Dr. Koh Poh Koon, the senior Minister of State, Ministry of Trade and Industry, has presented as honour guest of the event.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *