Saran Laoyookhong

26/12/2017

นอร์ติส กรุ๊ป จับมือ ม.นันยาง สิงคโปร์ พัฒนานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน

บจก. นอร์ติส เอนเนอยี่ ได้ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยนันยาง เทคโนโลยี แห่งประเทศสิงคโปร์ ในการร่วมมือพัฒนาระบบ ไมโครกริด สำหรับโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบประหยัดพลังงาน และระบบแบตเตอรรี่สำรองในภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยไดรับเกียรติจากรัฐมนตรี […]